Останнє оновлення: 12:33 четвер, 3 грудня
Офіційно
Постійне посилання: http://newvv.net/crime/events/209889.html

Хто найбільший забруднювач екології на Чернігівщині?

До суб’єктів господарювання, що входять до «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» внаслідок виробничої діяльності, розробленим Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, з підприємств Чернігівській області відносяться: КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, ВАТ «Чернігівське Хімволокно» та КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль ТОВ фірми «ТехНова».

 

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

Критерії віднесення – вплив на водні ресурси. Одним із напрямів діяльності КП «Чернігівводоканал» є здійснення очистки стічних вод м.Чернігова.

Очисні споруди підприємства, загальною потужністю 94,0 тис. м3/добу, здійснюють прийом побутових стічних вод від житлових будівель, побутових і виробничих стоків промислових підприємств. В теперішній час на території очисних споруд є 2 технологічні лінії очистки стічних вод, кожна з яких включає споруди механічної, біологічної очистки, доочищення стічних вод і споруди по обробці осадів. Фактично на очисні споруди надходить біля 50 тис. м3/добу. Технічний стан очисних споруд задовільний.

Скид недостатньо очищених стічних вод (НДО) від КП «Чернігівводоканал» складає близько 93% від загального обсягу скидів НДО всіх комплексів очисних споруд (КОС) у водойми Чернігівської області.

Скид НДО від КП «Чернігівводоканал» зменшився в 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 2,95 %. Зменшення НДО пов’язане з проведенням робіт на підприємстві по удосконаленню системи очистки, зменшенням роботи підприємств області.

Стічні води проходять через споруди механічної та біологічної очистки, доочищення та обробки осадів. На сьогодні технічний стан всього комплексу очисних споруд задовільний. Лабораторний контроль рівня токсичності у стічних водах проводиться відомчою лабораторією, за результатами досліджень зворотні води не токсичні.

Водовідведення здійснюється по двох випусках в р. Білоус – поверхневий водний об’єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії. Концентрація забруднюючих речовин, що скидаються разом зі стічними водами після очищення на очисних спорудах «Чернігівводоканал» в р. Білоус (правобережну притоку р. Десна) періодично перевищує встановлені нормативи гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин по вмісту нітратів, хлоридів та фосфатів.

За результатами інструментально-лабораторних досліджень зворотних вод на скиді до р. Білоус в січні-лютому 2010 року зафіксовано перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин по вмісту нітратів та фосфатів, за цей період підприємством скинуто 2,9 млн. м3 недостатньо очищених стічних вод. В березні-квітні – зафіксовано перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин по вмісту нітритів, нітратів та хлоридів, підприємством скинуто 3,2 млн. м3 недостатньо очищених стічних вод. В травні зафіксовано перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин по вмісту нітратів та фосфатів, підприємством скинуто 1,5млн. м3 недостатньо очищених стічних вод.

За результатами інструментально-лабораторних досліджень до р. Білоус в 2010 році було здійснено скид недостатньо-очищених стічних вод – майже 18,09 млн. м3,з перевищенням граничнодопустимих нормативів, що негативно впливало на гідрологічний стан водойми.

Гідрохімічні показники якості поверхневих вод р. Десна у створах спостереження – зоні впливу р. Білоус – в цілому знаходились в межах норм граничнодопустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення через повноводність, наявність течії.

З метою покращання якості очищення каналізаційних стоків за власні кошти КП «Чернігівводоканал» (4318,6 тис. грн.), кредитні кошти Світового банку (2688,4 тис. грн.) та кошти місцевого, державного бюджетів (416,6 тис. грн.) протягом 2010 року підприємством виконано: капітальний ремонт обладнання запірної арматури та електрообладнання каналізаційних очисних споруд та насосних станцій, ремонт каналізаційних колодязів, мереж, виробничих будівель на КОС, вивезення мулу з мулових карт очисних каналізаційних споруд (59,89 тонн) тощо.

На балансі КП «Чернігівводоканал» в наявності 94 артезіанські свердловини, з них діючих – 86, потребують капітального ремонту – 5, спостережних – 3. Протягом року підтримувались в належному санітарно-технічному стані зони суворого режиму артезіанських свердловин, виконувався ремонт дамб на мулових картах і біоставках.

Для здійснення контролю за скидом стічних вод від промислових підприємств в міську каналізацію м. Чернігова протягом 2010 р. КП «Чернігівводоканал» перевірено 150 підприємств. На 53 підприємствах виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин в стічній воді, загальна сума штрафних санкцій склала 90,7 тис. грн.

·              Відкрите акціонерне товариство «Чернігівське Хімволокно»

Критерії віднесення – значні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів. ВАТ «Чернігівське Хімволокно» належить до категорії об’єктів хімічної промисловості.

Основна діяльність, яка призводить до значних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, це виробництво: поліамідної нитки для корду та технічних виробів; поліамідної текстильної нитки і волокна; нитки «Анід» для кордних тканин та технічних виробів.

Протягом 2010 року, у зв’язку з кризовою ситуацією підприємство працювало частково, основне виробництво призупинено.

Згідно матеріалів інвентаризації всього на підприємстві нараховується 251 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (239 організованих, 12 неорганізованих), очистку яких здійснюють 27 пилогазоочисних установок. Ступінь очищення установок очистки газу – 73%-96 %.

Підприємством забезпечено розробку та погодження з обласною Держекоінспекцією паспортів пилогазоочисного устаткування. Періодично пилогазоочисне обладнання не експлуатується, що пов’язано з зупинкою технологічного обладнання.

Динаміка викидів ВАТ «Чернігівське Хімволокно»:
 

2007 р.

(тис. т/рік)

2008 р.

(тис. т/рік)

2009 р.

(тис. т/рік)

9 міс. 2010 р.

(тис. т/рік)
0, 243
0, 245
0, 074
0,022
 

Номенклатура забруднюючих речовин – суспендовані тверді мікрочастинки та волокна (пил), діоксид азоту, аміак, оксид вуглецю, леткі органічні сполуки. Основні види забруднювачів – викиди аміаку та діоксиду азоту складають більше 70% та 12% відповідно від загальної кількості викидів підприємства.

Зменшення викидів протягом 2010 р. в 3,4 рази порівняно з 2009 роком пов’язано з обмеженням діяльності підприємства протягом року. Підприємством в 2010 р. заходи по охороні атмосферного повітря не проводилися.

На території ВАТ «Чернігівське Хімволокно» розташована установка з утилізації відпрацьованих ртутьвмісних ламп потужністю 200 тис. шт./рік. Протягом 2010 року прийнято на переробку 8590 шт. ртутьвмістних ламп, лампи не перероблялись.

Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб’єктам для утилізації чи видалення згідно договорів (розміщуються на міському полігоні твердих побутових відходів в Масанах). Виробничі відходи 4 класу небезпеки, побутові відходи, утворені на підприємстві, тимчасово зберігаються на обладнаних місцях у відповідності до класу небезпеки та агрегатного стану.

·                    Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова»

Критерії віднесення – значні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів (вугільна зола). Основною метою діяльності підприємства є забезпечення споживачів електричною та тепловою енергією.

Основне енергетичне обладнання ТЕЦ введено в експлуатацію в 1961-1962 та 1973-1974 р.р.

Викиди підприємства в атмосферне повітря складають біля 30% від викидів стаціонарних джерел Чернігівської області та біля 90% від викидів по місту Чернігову. Речовинами, які вносять вагомий кількісний вклад у сумарні викиди забруднюючих речовин підприємства та негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є: зола, сполуки азоту, сполуки сірки та оксид вуглецю. Вид палива, що використовується на протязі року, впливає на загальний об’єм викидів області.

Динаміка викидів в атмосферне повітря КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» за 2006 – 2010 роки:

2006 р.

(тис. т/рік)

2007 р.

(тис. т/рік)

2008 р.

(тис. т/рік)

2009 р.

(тис. т/рік)

9 міс. 2010 р.(тис. т/рік)

11,578
11,420
15,470
17,11
12,3
 

В ІІІ кварталі 2010 р. підприємством в атмосферне повітря викинуто 3,896 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 0,061 тис. тонн більше аналогічного періоду минулорічного показника.

Збільшення обсягів викидів відбулось за рахунок збільшення вироблення електроенергії, при цьому більше використовувалось твердого палива (вугілля) в порівнянні з попереднім роком, використання природного газу, відповідно, зменшилось.

За даними регіональної системи моніторингу довкілля концентрації пріоритетних забруднюючих речовин в житловій забудові в зоні впливу ТЕЦ на протязі останніх 2 років були нижче значень відповідних гранично допустимих концентрацій. Загальний рівень забруднення повітря в м. Чернігові за індексом забруднення атмосфери в 2009 році оцінювався, як низький.

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області у розрахунку на 1 км2 склали 2,942 тонни (по Україні – 10,672 тонни). Підприємством КЕП «Чернігівська ТЕЦ» здійснюється опосередкований вплив на об'єкти довкілля.

На КЕП «Чернігівська ТЕЦ» у 2010 р. виконані наступні заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря: очищення сопел рибозахисної споруди берегової насосної станції; поточні ремонти золоуловлювачів котла № 1-4; ремонт та часткова заміна золошлакопроводів станції; будівництво IIIчерги золонакопичувача № 2; для запобігання пиління карт золовідвалу № 1 проводиться заливка їх водою.

Підприємством проведено заходи по поліпшенню екологічногостану навколишнього середовища – контроль за станом дамб золошлаковідвалів станції та поверхні карт золовідвалів; гідрохімічний контроль ґрунтових вод золовідвалів станції; вивіз відходів виробництва на утилізацію. Проведена очистка та продувка свердловин золовідвалів для якісного контролю за ґрунтовими водами.

На підприємстві розроблені та виконувались плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, план природоохоронних заходів на 2010 рік

Розроблено техніко-економічне обґрунтування реконструкції та модернізації підприємства з монтажем газотурбінної установки та котла утилізатора, що дасть змогу значно зменшити час експлуатації вугільних котлів та зменшити обсяги викидів майже на 1,4 тис. тонн на рік.
Для досягнення затверджених Державних нормативів гранично допустимих обсягів викидів підприємством розроблено план заходів, реалізація якого закінчиться в 2017 році, при цьому планується зменшити обсяги викидів майже на 1,4 тис. тонн на рік.
 
Капіталовкладення КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова»:
 
2005 р.
(тис. грн.)
2006 р.
(тис. грн.)
2007 р.
(тис. грн.)
2008 р.
(тис. грн.)
2009 р.
(тис. грн.)
67,9
40,8
40,3
116,9
253,3
 

Вкладення коштів підприємством в 2009 році на природоохоронні заходи 67,8 тис. грн. дало зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 7,6 тонни.

Основні виробничі відходи підприємства – зола, що утворюється при спалюванні вугілля. Для розміщення вугільної золи підприємством використовується золонакопичувач № 1, розташований у ІІ поясі санітарно захисної зони р. Десна, на відстані 1 км від підприємства.

Золонакопичувач проектною потужністю 1822 тис. т., експлуатується з 1961 року, на ньому розміщено більше 2 млн. т золи. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна. На даному об’єкті вичерпано резервні площі для розміщення золи.

Якщо в 2006 році назоловідвалах КЕП «Чернігівська ТЕЦ» було утворення та накопичено золи 82,51 тис. т, в 2008 – 92,63 тис. т, то в 2010 році – вже 100,36 тис. т.

Потужність золовідвалу № 2, який побудовано в 2005 році на базі ставка-накопичувача ВАТ «Чернігіввовна», становить біля 900,85 тис. т золи. Заповнення вільних площ золовідвалу здійснюється дуже швидко через збільшення обсягів утворення.

Щорічно на золонакопичувач № 2 вивозиться біля 130 тис. тонн золи. На даний час на ньому розміщено більше 651,6 тис. тонн. По мірі наповнення вугільний шлак використовується для підсипки доріг. Наразі проблема з виділенням нової ділянки для будівництва нового золовідвалу є дуже актуальною.

За результатами вишукувань, проведених фахівцями Українського наукового гігієнічного центру, зола Чернігівської ТЕЦ є малонебезпечним видом відходів, відноситься до четвертого класу небезпеки. Виходячи з радіологічних та хімічних досліджень, можливе використання золи для виробництва будівельних матеріалів.

Прес-служба Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Чернігівській області

Коментарі (2)

МАГ | 2011-09-16 14:13

Не взято до уваги залізничний вузол, через який трансортуються хімічні та радіоактивні вантажі, негативний вплив яких на Чернігів величезний. Промовчали також про підсилювачі згорання вугілля на ТЕЦ. А добавки до газового палива? Доставляється прямо на наші кухні.
 Потрібно всерйоз переглянути проблеми довкілля у нашому прекрасному місті. не забуваємо також про те, що ЧАЕС курить у всі щілини потужно.

прискипливий | 2011-01-31 15:35

=Хто найбільший забруднювач екології на Чернігівщині?=
ВВ, одна й та ж системна помилка: ретельніше з прес-релізами. Екологія - наука про довкілля, її не можна забруднити!


закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

SVOBODA.FM на Apple Podcasts

Реклама на сайті SVOBODA.FM
Фотоновини

  Чернігівський рибоохоронний патруль знищив понад 3 км сіток

SVOBODA.FM